ALPER GEZERAVCI’NIN UZAY YOLCULUĞUNUN DİJİTAL PLATFORMLARA YANSIMASI: EKŞİ SÖZLÜK ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2024-4(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-11 12:08:58.0
Language : Türkçe
Konu : SOSYOLOJİ
Number of pages: 37-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın iki haftalık uzay yolculuğunun sosyal medya platformlarından Ekşi Sözlük kullanıcıları arasında nasıl değerlendirildiğini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Ekşi Sözlük'ün istenilen kelimeleri aramayı sağlayan iç arama motoru kullanılarak Alper Gezeravcı anahtar kelimesi aratılmıştır. Çalışma, Alper Gezeravcı anahtar kelimesiyle ilgili olarak 29 Nisan 2023 tarihinde açılan ilk başlıktan 30 Nisan 2024 tarihine kadar olan süre içinde açılan başlıklar ile sınırlandırılmıştır. Bu anahtar kelimesi kullanılarak açılan başlıklar ve entryler, 30 Nisan 2024 tarihinde Selenium test aracı kullanılarak çekilmiştir. Daha sonra ulaşılan veriler doküman ve içerik analizi yöntemleri ile incelenmiştir. Ayrıca başlıklar altında yer alan yorumlardan yola çıkılarak araştırmacı tarafından çeşitli kategoriler oluşturulmuş ve bu kategoriler bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğunun gerçekleştiği tarihlerde Ekşi Sözlük yazarlarının konuya ilgi gösterdikleri, açılan başlıkların altında konuyu mizahi, eleştirel, destekleyici ve bilgilendirici bakış açıları ile ele aldıkları saptanmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate how Turkey's first astronaut Alper Gezeravcı's two-week space journey is evaluated among the users of Ekşi Sözlük, a social media platform. In this context, the keyword Alper Gezeravcı was searched by using Ekşi Sözlük's internal search engine that allows searching for the desired words. The study was limited to the titles opened within the period from the first title opened on 29 April 2023 until 30 April 2024 regarding the keyword Alper Gezeravcı. The titles and entries opened using this keyword were extracted using the Selenium test tool on 30 April 2024. Then, the data obtained were analysed by document and content analysis methods. In addition, based on the comments under the headings, various categories were created by the researcher and evaluations were made in the context of these categories. As a result of the research, it was determined that Ekşi Sözlük writers showed interest in the subject on the dates of Alper Gezeravcı's space journey, and they addressed the subject with humorous, critical, supportive and informative perspectives under the titles opened.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics