TARİHTE İNANÇ ZORBALIĞI VE İŞKENCENİN YAZINDAKİ ÇIĞLIĞI

Author :  

Year-Number: 2024-4(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-31 11:45:30.0
Language : Türkçe
Konu : ALMAN DİLİ EĞİTİMİ
Number of pages: 68-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Semavi dinler insanların her zaman huzur ve sükûnet içinde yaşamalarını kutsal kitaplar aracılığı ile öğütler. Başkalarının malına veya ırzına göz dikmemek, kötülükten uzak durmak, başkalarına zoraki bir şeyler yaptırmak için baskıcı tavırlar sergilememek, kendi adına öç almama gibi onca öğütler mevcuttur. Bütün bunların bilinmesine rağmen inanç savaşları bir türlü son bulmaz ve savaşların sürmesi engellenemez. Aynı dini inancı farklı yorumlamaya çalışan insanlar mezhepler kurmaya başlayınca inanç savaşları daha da şiddetli bir boyuta ulaşmış oldu. Bu bağlamda 16.yy itibarı yaygınlık kazanan Protestanlık mezhebinin uğruna on binlerce insan canını ortaya koymak zorunda kaldı. Protestanlığın Fransa’daki temsilciliğini ise Johannes Calvin “Huguenot” birliği adı altında sürdürmekteydi. Alman dilinde roman ve şiirler yazan İsviçreli yazar Conrad Ferdinand Meyer Avrupa topraklarında bu mezhebin mensuplarının işkencelerle öldürülmeleri veya zoraki mezhep değiştirmelerine maruz bırakılmalarını eleştirmek amacıyla yazmış olduğu “Die Füsse im Feuer” adlı baladıyla inanç savaşlarının bu boyutuna ışık tutmak ister. Mezhep savaşlarının bitmesinin ardından zulme uğrayanların öç alma isteği oluşmasına rağmen, inançları gereği öç almayı Tanrıya bırakırlar. Çünkü Tanrı “öç almak bana mahsustur” der. Bu bağlamda ele alınan eser didaktik yaklaşım ve eylemsel-üretimsel yöntemle öğrenci etkinliği olarak uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

Heavenly religions advise people always to live in peace and tranquility. The heavenly religions convey these admonitions through holy books. There are numerous pieces of advice, such as not coveting others' possessions or honor, staying away from evil, and not displaying oppressive attitudes to force others into doing something and revenge in the face of injustice. Despite all this knowledge, religious wars never cease, and the continuation of these wars cannot be prevented. When people began to establish sects by interpreting the same religious belief differently, religious wars reached a more severe dimension. In this context, starting from the 16th century, tens of thousands of people had to risk their lives for the Protestant sect. Johannes Calvin carried out the representation of Protestantism in France under the name of the "Huguenot" union. Swiss writer Conrad Ferdinand Meyer, who wrote novels and poems in the German language, wanted to shed light on this aspect of religious wars with his ballad "Die Füsse im Feuer," criticizing the torture and forced conversion of the sect's members in European territories. Despite the desire for revenge by those persecuted after the end of sectarian wars, they leave revenge to God according to their beliefs, as God says, "Vengeance is mine." In this context, the work discussed has been applied as a student activity using a didactic approach and an action-production method.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics