COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNİN LİSE GENÇLERİ ÜZERİNDE BIRAKTIĞI İZLER: BATMAN İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 21-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak tanımlanan COVID 19 dünyanın her tarafında etkili olup sosyal hayatı kökünden değiştirmiştir. Bu süreçten tüm insanlar olumsuz etkilenmiştir, fakat bu çalışmada pandemi sürecinin liselerde eğitim gören gençler üzerinde bıraktığı olumlu veya olumsuz etkinin ve izlerin tespit edilip ortaya konması amaçlanmıştır. Yazarlar tarafından oluşturulup pilot çalışma çerçevesinde geçerlilik analizi yapılan ölçek ile veriler toplanmış, SPSS programı aracılığıyla nicel açıdan analiz edilmiş, böylelikle öğrencilerin ilişki, duygu, yaşam tarzı, sağlık ve boş zaman bakımından geçirdikleri değişimler ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre pandemi sürecinde boş zamanlarını daha iyi değerlendirdikleri, 9. sınıfların 11. sınıflara göre hayata bakışlarının daha olumlu olduğu, öğrencilerin genel anlamda hayata bakış açılarının olumsuz etkilendiği, hayata dair kaygı oranlarının, internet bağımlılığının ve hijyen bilincinin arttığı, okula karşı duygu bağlarını zayıfladığı gibi pek çok sonuca ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Defined as a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020, COVID 19 has been effective all over the world and has radically changed social life. All people have been negatively affected by this process, but in this study, it is aimed to determine and reveal the positive or negative effects and traces of the pandemic process on young people studying in high schools. The data were collected with the scale, which was created by the authors and whose validity was analyzed within the framework of the pilot study, and the data were analyzed quantitatively through the SPSS program. Thus, it reveals the changes that students experienced in terms of relationships, emotions, lifestyles, health and leisure time. At the end of the study, many results were reached. Accordingly; female students made better use of their spare time during the pandemic than male students; the 9th graders had a more positive outlook on life than the 11th graders; the students' perspective on life in general was negatively affected; the rates of anxiety about life, internet addiction and hygiene awareness increased, students’ emotional ties towards the school weakened.

Keywords