HERTA MÜLLER ODAKLI AKADEMİK YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-1
Yayımlanma Tarihi: 2021-11-26 10:34:10.0
Language : Türkçe
Konu : ALMAN EDEBİYATI
Number of pages: 14-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rumen asıllı Alman yazar HertaMüller 2009 yılı öncesinde dünya çapında pek tanınan bir yazar olmamasına rağmen, 2009 nobel Edebiyat Ödülü’nü aldıktan sonra dünyaca ünlü bir yazar haline gelip edebiyatçıların dikkatlerini üzerine çekmiştir. Aynı durum akademik camia için de söz konusudur. Müller’in eserlerine ve edebi kişiliğine yönelik yapılan çalışmalar 2009’dan sonra hızla artmıştır. Çalışmamızın amacı, HertaMüller odaklı Türkiye’de Türk akademisyenler tarafından yapılan akademik çalışmalarınbibliyometrik analizini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Müller’in Türkiye’de ne sıklıkla ele alındığı, hangi açılardan irdelendiği, akademik yayınların sayısı, türü, dili ve yayın yeri gibi önemli bilgiler çalışma kapsamında aktarılmaktadır. 

Keywords

Abstract

Although the Romanian-born German writer Herta Müller had not been a world-renowed writer, she became a world-renowed author after receiving the 2009 Nobel Prize in Literature and attracted the attentioan of literary figures. The same is true for the academia. Studies on Müller’s works and literary personality have increased rapidly since 2009. The aim of our study is to present the bibliometric analysis of academic studies conducted by Turkish academics in Turkey with a focus on Herta Müller. In this context, important information such as how often Müller has been discussed in Turkey, the perspectives she has been examined, the number, type, language and place of her academic publications will be presented within the scope of the study. 

Keywords


 • Aktürk, E. & Kıran Elkoca, G. (2018). Herta Müller’ı̇n “Yürektekı̇ Hayvan” Adlı Romanında Politik Baskı ve Korkunun Anlatımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(68), 300-311.

 • Albayrak, K. & Öztürk, A. O. (2019). Werteorientierung bei HertaMüller am Beispiel des Filmes Reise der Hoffnung von Xavier Koller. Studien zur deutschen Sprache und Literatur, 1(41), 107-121 . DOI: 10.26650/sdsl2019-0005

 • Arslan Karabulut, M. (2019). Die Intellektuelle Physiognomie der künstlerischen Gestalten und Besonderheit des Kunstwerkes in der Literaturkunst. EineVergleichende Analyse. Dargestellt an den Ausgewaehlten Romanen Herta Müller und Orhan Pamuk. Hacettepe Ünivesitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 • Baytekin, B. (2019). Sprachliche Verwandlungskraft in Herta Müllers Roman „Atemschaukel. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 7(2), 243-255.

 • Bolattekin, G. (2020). Orhan Pamuk’un ve Herta Müller’in Romanlarında Mekan. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 • Brittnacher, H. R. & Klaue, M. (2008). Unterwegs Zur Poetik des Vagabundentums im 20. Jahrhundert, Köln Weimar Wien: Böhlau Verlag.

 • Cooper, T. (2009). Herta Müller: Between myths of belonging. The Exile and Return of Writers from East-Central Europe: A Compendium, 475-496.

 • Çetin, A.,& Çetinkaya Bozkurt, Ö. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2).

 • Dağabakan, D. (2018). Herta Müller’in Yürekteki Hayvan, Tilki Daha O Zaman Avcıydı ve Tek Bacaklı Yolcu Romanlarında Sosyo-Politik Panorama. Ankara: Gece Akademi.

 • Dağabakan, D. (2018). Herta Müller'in 'Yürekteki Hayvan', 'Tilki Daha O Zaman Avcıydı' ve 'Tek Bacaklı Yolcu' romanlarında sosyo – politik panorama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 • Denktaş Şakar, G.,& Cerit, A. G. (2013). Uluslararası alan indekslerinde Türkiye pazarlama yazını: Bibliyometrik analizler ve nitel bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 37-64.

 • Eğit, Y. (2020). Nobel Ödüllü Alman Yazar Herta Müller. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 245-251.

 • Eke, N. O. (2002). Schönheit der Verwund(er)ung. Herta Müllers Weg zum Gedicht, in Herta Müller, Text und Kritik, hg.v. Heinz Ludwig Arnold, VII/02, H.155, München, S.76.

 • Gürsoy, Y. (2013). Romancı Yönüyle Herta Müller, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

 • Gürsoy, Y. (2013b). Romancı Yönüyle Herta Müller, Diyalog İnterkulturelle Zeitschrift für Germanistik (2), 16-28.

 • Hotamışlı, M.,& Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63), 1-20.

 • Jarošová, A. (2015). Stilmittel in der Prosa von Herta Müller "Niederungen". Ein Vergleich des deutschen Originals mit der tschechischen Übersetzungen "Nížiny". Masaryk–Unıversıtät Philosophische Fakultät Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik. Diplomarbeit.

 • Kaplan, T. (2019). Soziokulturelle Hintergründe der Verwendung von Sprichwörtern und Redensarten

 • Koyun, M. (2020). Herta Müller ve Ayfer Tunç’un Romanlarında Kültürel Yabancılaşmanın Sınır Durumu Psikolojisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Öztürk, A. O. & Balcı, U. (2005). Herta Müller’de Biçem [Zum literarischen Stil von Herta Müller]. In: Cemal Yıldız/Latif Beyreli (Hrsg) (2006): V. Internationales Symposium für Sprache, Literatur und Stilistik. Marmara Üniversität, Atatürk Fakultät für Erziehungswissenschaften, Band II, Ankara: Pegem/A Yayıncılık, S. 618-626.

 • Öztürk, A. O.,& Balcı, U. (2006). Herta Müller ve Emine Sevgi Özdamar’da Dilsel Yapıların Kullanımı. II. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi. Kuram-Alımlama Estetiği ve Yeni Yaklaşımlar. 7-8 Eylül 2006, Sakarya, Kongre Bildirileri, 35-49.

 • Öztürk, A.O. & Balcı, U. (2015). Interkulturelle Aspekte der Rezeptıon von Herta Müller in der Türkei. Internationale Konferenz: Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext, Univerzita Pardubice, (1), 105-120.

 • Öztürk, A.O. & Balcı, U. (2016). Nobel Ödüllü Alman Yazar Herta Müller’in Türkiye’de Alımlanması Üzerine. V. Uluslararası Karsılastırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, (42), 210

 • Öztürk, A. O. (2018). Transfer der Sprachbilder und –strukturen bei Emine Sevgi Özdamar und Herta Müller. Eine vergleichende Studie. Beiträge der VII. Internationalen Germanistentagun.

 • Polat, Z. A., Saraçoğlu, A., & Duman, H. (2019). Harita Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi. Harita Dergisi, 161, 46-56. Savaş, M. (2011). Karşılaştırmalı Yazınbilim Çerçevesinde Herta Müller, Elke Schmitter, Saliha Scheinhardt Ve Feridun Zaimoğlu'nun Birer Eserinde Kadın İmgesine Eleştirel Yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

 • Savrun, B., & Mutlu, H. M. (2019). Kent lojistiği üzerine bibliyometrik analiz. Kent Akademisi, 12(2), 364-386.

                                                                                                    
 • Article Statistics