HERTA MÜLLER ODAKLI AKADEMİK YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 14-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rumen asıllı Alman yazar HertaMüller 2009 yılı öncesinde dünya çapında pek tanınan bir yazar olmamasına rağmen, 2009 nobel Edebiyat Ödülü’nü aldıktan sonra dünyaca ünlü bir yazar haline gelip edebiyatçıların dikkatlerini üzerine çekmiştir. Aynı durum akademik camia için de söz konusudur. Müller’in eserlerine ve edebi kişiliğine yönelik yapılan çalışmalar 2009’dan sonra hızla artmıştır. Çalışmamızın amacı, HertaMüller odaklı Türkiye’de Türk akademisyenler tarafından yapılan akademik çalışmalarınbibliyometrik analizini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Müller’in Türkiye’de ne sıklıkla ele alındığı, hangi açılardan irdelendiği, akademik yayınların sayısı, türü, dili ve yayın yeri gibi önemli bilgiler çalışma kapsamında aktarılmaktadır. 

Keywords

Abstract

Although the Romanian-born German writer Herta Müller had not been a world-renowed writer, she became a world-renowed author after receiving the 2009 Nobel Prize in Literature and attracted the attentioan of literary figures. The same is true for the academia. Studies on Müller’s works and literary personality have increased rapidly since 2009. The aim of our study is to present the bibliometric analysis of academic studies conducted by Turkish academics in Turkey with a focus on Herta Müller. In this context, important information such as how often Müller has been discussed in Turkey, the perspectives she has been examined, the number, type, language and place of her academic publications will be presented within the scope of the study. 

Keywords