YALNIZ SEYAHAT EDEN KADINLARIN MOTİVASYON VE DENEYİMLERİ: DİYARBAKIR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2021-1
Number of pages: 28-44
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı yalnız seyahat eden kadınların motivasyon ve deneyimlerini incelemektir. Yarı yapılandırılmış bir soru formu üzerinden derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak Diyarbakır’a yalnız seyahat etmiş olan 27 kadından veriler toplanmıştır.  Elde edilen ham bilgiler, içerik analizi yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Yalnız seyahat eden kadınların en temel motivasyon kaynakları; özgürleşme, kendini tanıma, özgüven ve bireysel seyahatin grup seyahate göre rahatlığı-kolaylığı olarak belirlenmiştir. Yalnız seyahat etmek, genel olarak olumlu deneyimlere sahne olsa da kadınların daha önceki seyahatlerinde erkek tacizi ağırlıklı olumsuz deneyimler de yaşadıkları görülmüştür. Diyarbakır’a seyahate yönelik algılarda aile ve yakın çevreden iletilen endişeler olsa da kadınların çok tatmin edici deneyimleri olduğu ve aksine hiçbir olumsuzluk yaşamadığı görülmüştür. Kadınlarda yalnız seyahat etmenin her şeye rağmen devam ettirilmesine yönelik güçlü bir motivasyon olduğu da tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the motivations and experiences of women who travel alone. Data were collected using a semi-structured questionnaire and in-depth interview technique from 27 women traveling alone to Diyarbakır. The raw data were processed using the content analysis method. The main elements of motivation for women traveling alone are; freedom, self-knowledge, self-confidence, and ease of individual travel according to the group travel. Although traveling alone is generally the scene of positive experiences, it has been observed that women have had negative experiences of male harassment in their previous trips. Although concerns are conveyed from family and friends in perceptions about traveling to Diyarbakir, it has been observed that women have quite satisfactory experiences, but on the contrary, they do not experience negativity. It has also been found that the women have a strong motivation to continue to travel alone despite everything.

Keywords